נכסים להשכרה

סוג נכס שם הנכס עיר כתובת סטטוס פרטים
תעשייה ולוגיסטיקה LOGIN מודיעין רחוב צלע ההר 47 פנוי להשכרה לפרטים נוספים
תעשייה ולוגיסטיקה מרכז לוגיסטי אשדוד אשדוד האומן 22 מושכר לפרטים נוספים
תעשייה ולוגיסטיקה מרכז לוגיסטי קריית גת קריית גת האבץ 4 מושכר לפרטים נוספים
משרדים בית רילנד מודיעין ישפרו סנטר פנוי להשכרה לפרטים נוספים
מרכז שירות ותצוגת רכבים מרכז מכירות אויס מודיעין המכונאי 11 מושכר לפרטים נוספים
מגרש לתעשייה ולוגיסטיקה 311 מגרש מודיעין הגנן פינת הסתת עתיד להבנות לפרטים נוספים
מגרש לתעשייה ולוגיסטיקה 326 מגרש מודיעין הסתת פינת הנגר עתיד להבנות לפרטים נוספים
מגרש לתעשייה ולוגיסטיקה 302 מגרש מודיעין פינת רחוב הגנן עתיד להבנות לפרטים נוספים
סוג נכס תעשייה ולוגיסטיקה
שם נכס LOGIN
עיר מודיעין
כתובת צלע ההר 47
סטטוס פנוי להשכרה
לפרטים נוספים
סוג נכס תעשייה ולוגיסטיקה
שם נכס מרכז לוגיסטי אשדוד
עיר אשדוד
כתובת האומן 22
סטטוס מושכר
לפרטים נוספים
סוג נכס תעשייה ולוגיסטיקה
שם נכס מרכז לוגיסטי קריית גת
עיר קריית גת
כתובת האבץ 4
סטטוס מושכר
לפרטים נוספים
סוג נכס משרדים
שם נכס בית רילנד
עיר מודיעין
כתובת ישפרו סנטר
סטטוס פנוי להשכרה
לפרטים נוספים
סוג נכס מרכז שירות ותצוגת רכבים
שם נכס מרכז מכירות אויס
עיר מודיעין
כתובת המכונאי 11
סטטוס מושכר
לפרטים נוספים
סוג נכס מגרש למשרדים
שם נכס 311 מגרש
עיר מודיעין
כתובת הגנן פינת הסתת
סטטוס עתיד להבנות
לפרטים נוספים
סוג נכס מגרש למשרדים
שם נכס 326 מגרש
עיר מודיעין
כתובת הסתת פינת הנגר
סטטוס עתיד להבנות
לפרטים נוספים
סוג נכס מגרש למשרדים
שם נכס 302 מגרש
עיר מודיעין
כתובת פינת רחוב הגנן
סטטוס עתיד להבנות
לפרטים נוספים